Kvítkovická 1627 • 763 61 Napajedla • Česká republika • IČO 63475715 • Zákaznická linka: +420 577 113 040

Ochrana osobních údajů GDPR

PRECIZ, s.r.o.
Kvítkovická 1627
763 61 Napajedla, Česká republika

Telefon +420 577 113 040
Mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.preciz.cz

Informace o shromažďování osobních údajů

V následujícím Vás informujeme o shromažďování osobních údajů při použití naší webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze vztáhnout osobně k Vaší osobě jako např. jméno, adresa, emailové adresy, uživatelské chování.

a) Odpovědným dle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost PRECIZ, s.r.o. Kvítkovická 1627, 763 61 Napajedla Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (viz naše impressum). Náš pracovník pověřený ochranou osobních údajů je Vám k dispozici na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na naší poštovní adrese s dodatkem „pracovník pověřený ochranou osobních údajů“.

b) V případě, že byste pro jednotlivé funkce naší nabídky chtěli být zpětně informováni o pověřených dodavatelích služeb nebo chtěli své údaje využít pro propagační účely, jste níže detailně informováni o příslušných postupech. Přitom uvádíme i stanovená kritéria doby ukládání.

Shromažďování a ukládání osobních údajů a způsob a účel jejich použití

Při vyvolání naší webové stránky www.preciz.cz jsou prohlížečem, použitým na Vašem koncovém zařízení, automaticky zaslány informace na server naší webové stránky. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. logfilu. Přitom jsou bez Vašeho přičinění shromážděny a až do automatického vymazání uloženy následující informace: IP adresa; datum čas dotazu; rozdíl časového pásma vůči Greenwich Mean Time (GMT); obsah požadavku (konkrétní stránka); přístupový status/HTTP-statuscode; příslušně přenesené množství dat; webová stránka, z které požadavek přichází; prohlížeč; operační systém a jeho rozhraní a jazyk a verze softwaru prohlížeče.
Uvedené údaje zpracováváme k následujícím účelům: zaručení bezproblémové realizace spojení s webovou stránkou; zaručení komfortního využití naší webové stránky; vyhodnocení bezpečnosti a stability systému, jakož i další administrativní účely.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem plyne z výše uvedených účelů pro sběr údajů. V žádném případě nepoužíváme shromážděné údaje za účelem vyvozování zpětných závěrů ve vztahu k Vaší osobě.

Mimoto používáme při návštěvě naší webové stránky cookies a analytické služby. K tomu naleznete bližší vysvětlení pod písm. 4 a 5 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

b) Při dotazech jakéhokoliv druhu Vám nabízíme možnost navázání kontaktu s námi na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zpracování údajů za účelem navázání kontaktu s námi je realizováno dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a) GDPR na základě Vámi dobrovolně uděleného souhlasu.

Předání údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje nepředáme třetím osobám k jiným než níže uvedeným účelům.
Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám pouze, pokud:

  • jste k tomu udělili svůj výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 čl. 1 písm. a) GDPR,
  • předání je dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f) GDPR nutné k uplatnění, realizaci nebo obraně právních nároků a neexistuje žádný důvod k domněnce, že máte převažující chráněný zájem pro nepředání svých osobních údajů,
  • pro případ, že pro předání dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. c) GDPR existuje zákonná povinnost, a rovněž
  • je toto ze zákona přípustné a dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b) GDPR pro realizaci smluvních vztahů s Vámi nutné.

Soubory cookies

Tato webová stránka splňuje povinnost o upozornění na používání souborů cookies. Používáním souborů cookies lze internetové stránky udělat uživatelsky přívětivějšími, účinnějšími a bezpečnějšími. V prohlížeči uživatele se přitom dočasně ukládají textové soubory s informacemi na základě aktivit uživatele. Tak lze definovat a ukládat oblíbené navštívené stránky a nastavení webových stránek. Pro každou webovou stránku si můžete prohlížet a spravovat uložené soubory cookies:

Ukládáním souborů cookies umožňujete této domovské stránce provádět obsahové i strukturální úpravy dle individuálních požadavků návštěvníka. Nastavení webové stránky se přitom časově omezeně ukládají a vyvolají při nové návštěvě stránky. Aplikace nařízení GDPR 2018 do praxe zavazuje webové správce k tomu, aby dodržovali základní nařízení zveřejněné na adrese eu-datenschutz.org a informovali uživatele o shromažďování a vyhodnocování dat. Oprávněnost zpracování je zdůvodněna v kapitole 2, článek 6 nařízení GDPR.

Použití našeho internetového obchodu

a) Pokud chcete provést objednávku v našem internetovém obchodu, je pro uzavření smlouvy nutné, abyste uvedli své osobní údaje, které pro realizaci Vaší objednávky potřebujeme. Povinné údaje nutné pro realizaci smluv jsou zvlášť označeny, další údaje jsou dobrovolné. Vámi uvedené údaje zpracováváme pro realizaci Vaší objednávky. K tomu můžete své platební údaje předat naší firemní bance. Právním základem pro to je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b) GDPR.

Dobrovolně si můžete založit zákaznický účet, pomocí kterého můžete své údaje uložit pro pozdější další nákupy. Při založení účtu pod „Můj účet“ jsou Vámi zadané údaje uloženy s možností opětovného vyvolání. Všechny další údaje, včetně Vašeho uživatelského účtu, můžete v zákaznické zóně kdykoliv deaktivovat.

Vámi uvedené údaje můžeme mimoto zpracovávat, abychom Vás mohli informovat o dalších zajímavých výrobcích z našeho portfolia nebo Vám mohli e-mailem zaslat technické informace.

b) Na základě obchodně a daňově právních předpisů jsme povinni Vaše údaje o adrese, platební a objednací údaje uložit po dobu deseti let. Po [dvou letech] provádíme ale omezení zpracování, tzn. Vaše údaje jsou použity pouze k dodržení zákonných závazků.

Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, službu k analýze internetu od firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují provádět analýzu používání internetové stránky. Informace, které se vytvářejí pomocí cookie při používání této internetové stránky jsou zpravidla přenášeny a ukládány do serveru firmy Google v USA. V případě aktivace anonymizace IP na této internetové stránce, bude vaše IP-adresa firmou Google předtím zkrácena, v rámci členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států dohody o evropském hospodářském prostoru. Úplná IP-adresa bude pouze ve výjimečných případech přenesena do serveru firmy Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této internetové stránky firma Google používá tyto informace k tomu, aby vyhodnotila, jak používáte tuto stránku, a vytvořila zprávy o aktivitách na internetové stránce a poskytla provozovateli internetové stránky služby související s využíváním internetové stránky a internetu. IP-adresy, které Google Analytics předává z vašeho prohlížeče, nejsou spojovány s ostatními údaji firmy Google. Ukládání cookie můžete příslušným nastavením svého prohlížeče zakázat; upozorňujeme vás ale, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využít všechny funkce této internetové stránky. Můžete kromě toho zakázat získávání údajů, které jsou vytvářeny pomocí cookie, a vztahují se k vašemu využití internetové stránky (včetně své IP-adresy), a zpracování těchto údajů firmou Google, pokud si stáhnete z tohoto odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) existující plugin do svého prohlížeče a instalujete jej.

Můžete zakázat sběr údajů prostřednictvím Google Analytics tak, že kliknete na následující odkaz. Bude nastaveno cookie, které zabrání budoucímu sběru údajů při návštěvě této stránky: Deaktivace Google Analytics

Bližší informace k podmínkám používání a ochraně údajů naleznete na
https://www.google.com/analytics/terms/us.html popř. na
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Upozorňujeme, že na této internetové stránce bylo Google Analytics rozšířeno o kód „gat._anonymizeIp();“, aby byl zajištěn anonymní sběr IP-adres (tzv. IP-Masking).

Práva dotčených osob

a) V souvislosti s příslušnými osobními údaji máte vůči nám následující práva:

  • právo na informace,
  • právo na opravu nebo vymazání,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo nesouhlasu se zpracováním,
  • právo na přenositelnost údajů.

b) Mimoto máte právo stížnosti u dozorčího orgánu ochrany osobních údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů z naší strany.

Právo nesouhlasu

Pokud jsou Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f) GDPR zpracovávány, máte právo dle čl. 21 GDPR na uplatnění nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, pokud pro to existují důvody vyplývající z Vaší specifické situace nebo je nesouhlas směřován proti přímé reklamě. V posledním případě máte obecné právo nesouhlasu, které je námi realizováno bez uvedení zvláštní situace.

Pokud chcete uplatnit své právo na odvolání nebo námitku, stačí e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné podle stavu v květnu 2018.

Vzhledem k dalšímu vývoji naší webové stránky a nabídek a v důsledku nebo na základě změněných zákonných, popř. úředních předpisů může být nutná změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Příslušné aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů můžete kdykoliv vyvolat na webové stránce