Kvítkovická 1627 • 763 61 Napajedla • Česká republika • IČO 63475715 • Zákaznická linka: +420 577 113 040

Frézování

Frézování obrobků provádíme na CNC i konvenčních frézkách, které jsou uzpůsobeny pro upínání dlouhých a plochých dílů. Převažuje CNC obrábění (frézování) kvůli stále se zvyšujícím požadavkům na přesnost dílů. Nástrojové vybavení na těchto strojích odpovídá obrábění nástrojových ocelí v měkkém i zakaleném stavu do 60 HRC.

Dvouvřetenová frézka AMADA THV 800

Jedná se o technologii vysoce produktivního DVOUVŘETENOVÉHO obrábění plochých dílů. Obě vřetena jsou vybavena frézovací hlavou o průměru 250 mm a 12-ti frézovacími plátky, díky kterým jsme schopni dosáhnout drsnosti povrchu obráběných ploch do Ra 0,8 um

Plně automaticky jsou obrobeny všechny čtyři obvodové strany obrobku. Největší časovou úsporu přináší obrábění dvou paralelních stran současně. Obrábění všech obvodových stran dílů probíhá bez nutnosti jejich přepínání, což generuje nejen další časovou úsporu, ale zároveň zaručuje zvýšenou přesnost rovnoběžnosti a kolmosti obráběných stran.

Maximální rozměry obráběného polotovaru jsou 800 x 230 x 800 mm

CNC frézky MATEC HV 30

Tyto dvě centra umožňují CNC frézování dílů do max. rozměrů 3000 x 800 x 800 mm. resp. 4000 x 800 x 800 mm. Mimo standardní pohyb ve 3 osách je každý stroj vybaven horizontálně-vertikálním výklopným vřetenem v rozsahu ± 105 º s plynulým dělením, které umožňuje produktivní CNC obrábění či vrtání čel obrobku.

Pro upínání obroků je stroj vybaven sadou hydraulických svěráků pro celou délku. Jako řídicí systém je na stroji použit Heidenhein iTNC 530. Rozsah otáček vřetena 20 – 9000 1/min.

CNC frézka AXA VHC 50

Toto obráběcí centrum disponuje rozjezdy v osách X 7000 / Y 800 / Z 970 mm Stroj má v sobě integrovány dva obráběcí prostory s možným oddělením dělící příčkou. Umožňuje tak produktivní víceprostorové obrábění. Upínací kužel SK50 zaručuje dostatečnou tuhost upnutí nástroje.

CNC frézka MATEC 50HV

Rozjezdy v osách X 4000 / Y 1000 / Z 1100 mm
Stroj je vybaven horizontálně-vertikální otočnou frézovací hlavou a má v sobě integrován otočný stůl o průměru 1450 mm

CNC frézka DMG DMC 100H

Toto horizontální centrum umožňuje CNC frézování dílů do max. rozměrů 1000 x 1000 x 1000 mm. Sada šesti výměnných palet se systémem upínání pomocí AMFO desek dovoluje výměnu dílů mimo pracovní prostor a za běhu stroje, čímž se výrazně redukují přípravné časy. Navíc variabilita AMFO desek umožňuje CNC obrábění tvarově různých desek a jiných dílů pro bez prodlev v řadě za sebou, čímž je vhodná pro produktivní CNC frézování v malých sériích.

Konvenční frézování plní spíše podpůrnou funkci a provádíme je na strojích

Frézka FGS 50/63

Masivní stroj pro obrábění velkých plochých dílů deskového charakteru.
Max. přesnost: 0,1 mm
Max. rozměry obrobku: 1500 x 400 x 500 mm

Frézka FV20

Konvenční frézka s naklápěcí hlavou v ose Y umožňující, mj. frézování sražení na čelech dlouhých dílů.
Max. přesnost: 0,1 mm. Max. rozměry obrobku: 1000 x 200 x 300 mm