Kvítkovická 1627 • 763 61 Napajedla • Česká republika • IČO 63475715 • Zákaznická linka: +420 577 113 040

Kontrola / měření

3D měření

Pro komplexní kontrolu výrobků je k dispozici CNC souřadnicový měřicí přístroj WENZEL 65, který umožňuje kontrolovat jak rozměry, tak úchylky tvaru a polohy výrobků o rozměrech až 600 x 4000 x 500 mm. Měřící programy umožňují statistické vyhodnocení měřených rozměrů, používáme SW Metrosoft CM a Metrosoft Quartis (tento nový SW umožňuje tvorbu měřících programů z modelu).

V rámci zachování požadované přesnosti měření je přístroj umístěn v klimatizované kabině.

Konvenční měřidla

Všechna měřidla jsou kalibrována ve stanovených lhůtách v akreditovaných laboratořích a tím je zajištěno jejich navázání na státní etalony.

Jedná se např o měření: délky, šířky, síly, rovinosti, pravoúhlosti

Měření tvrdosti

Ke kontrole tvrdosti využíváme základní metody:
  • Brinellovu HB 2,5 / 250 kg
  • Vickersovu HV
  • Rockwellovu HRC.
Měření se provádí na stacionárním tvrdoměru Wolpert / Diatestor 2RC

Měření drsnosti

Pro kontrolu drsnosti je k dispozici a drsnoměr Mahr MarSurf PS1 s možností výstupu na PC a DIGI VOGEL 657111 a Surtronic Duo. Použití Pro kontrolu drsnosti plochých i rotačních dílců v jednotkách Ra, Rz, Rp, Rv, Rt.

Spektrální analýza

Ke kontrole složení materiálu používáme spektrální analyzátor používáme spektrální analyzátor xDelta Professional, Spectroport a Oxford Instruments – PMI Master PRO

Ke kontrole používáme spektrální analyzátory, které umožňují kontrolu chemického složení materiálu analýzou spektra výboje v ochranné atmosféře argonu i měřením jiskrovou metodou a nově i RTG analyzátorem.

Další možnosti měření

K zjištění vady zdvojení materiálu v dílech od síly cca. 0,5 mm po sílu cca 400 mm používáme Digitální ultrazvukový přístroj USM 36 - Krautkramer /GE Inspection

K měření stejnosměrného a střídavého zbytkového magnetického pole (jednotky mT, A/cm, kA/m, Gauss) používáme digitální měřícím přístroji Deutrometer 3873 od firmy Karl Deutsch

Pro detekci povrchových prasklin v např. kalených produktech se u nás používá Kapilární metoda pro zjišťování prasklin Met-L-Check