Kvítkovická 1627 • 763 61 Napajedla • Česká republika • IČO 63475715 • Zákaznická linka: +420 577 113 040

Tepelné zpracování

Prostřednictvím našich dlouhodobě spolupracujících kalíren v České republice a kalírny v mateřském závodě PRÄZI-FLACHSTAHL AG zajišťujeme následující tepelné zpracování u nás zakoupených materiálů a vyráběných dílů z nástrojových i ušlechtilých ocelí.

Kalení

 • kalení v solné lázni
 • kalení v oleji
 • kalení v ochranné atmosféře
 • kalení ve vakuu
 • indukční kalení
 • zušlechťování
Klasické kalení ocelí v solné lázni zajišťujeme do délky 3m. Touto technologií jsou zajištěny minimální deformace ocelí při samotném kalení a popouštění. Následné ochlazování ocelí je v případě potřeby prováděno pod chladícím lisem. Indukční kalení ocelí zajišťujeme do délky 4m, ve výjimečných případech dle profilu až 5m.

Chemicko-tepelné zpracování

 • cementování
 • nitridace
 • nitrocementování (karbonitridace)
Cementování a nitridace se provádí převážně u dlouhodobě spolupracujících firem v ČR.

Žíhání

 • žíhání na odstranění pnutí
 • žíhání na měkko
 • žíhání normalizační
Naši zkušení zaměstnanci Vám rádi doporučí vhodnou technologii tepelného zpracování jak z hlediska volby materiálu pro dosažení požadovaných vlastností a výsledných deformací vzhledem k finálnímu použití.

Kalírna v mateřském závodě PRÄZI-FLACHSTAHL AG disponuje mnohaletými zkušenostmi v oblasti tepelného zpracování a vlastním výzkumem v této oblasti. Je samozřejmostí, že naši zaměstnanci v případě zvláštních aplikací konzultují vhodné tepelné zpracování s kolegy v mateřském závodě.